6467
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรม จากศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 21

ia

  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก นายรักติ ญวนกระโทก กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก เอ็กเซคคิวทีฟ จำกัด ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 21 โดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท และ สมาชิกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร (อสก.) เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่าย อสก. จำนวน 20,000 บาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ลิขิต ปา่นพรม
684 people like this