5112
ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/11/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
456 people like this