7266
แถลงข่าวงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติและงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ออกแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการจัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดร่วมกับงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวด้วย ... [11/01/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
818 people like this