6198
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ia

 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 150 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาทักษะเกษตร กีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายประเภท

  สำหรับสถาบันที่สามารถครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตรเป็นลำดับที่ 4 จาก 12 สถาบัน

  นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ครองถ้วยคะแนนรวมกีฬาสากล และ ได้เหรียญรางวััล จำนวน 18 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 6 เหรียญ เหรียญเงิน 11 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันดับ 1 ร่วมกับเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย ... [07/01/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: /
769 people like this