5048
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบของขวัญปีใหม่จากสถาบันภาษา มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ตัวแทนจากสถาบันภาษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามอบเค้กของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2558 จากการเข้ามอบของขวัญในครั้งนี้ยังได้พูดคุยเล็กน้อยถึงโครงการใช้ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาได้จัดให้นักศึกษาได้เรียนฟรีด้วย ถึงผลกระทบต่างๆที่ได้รับต่อนักศึกษาว่าเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด ... [13/01/2015]
    ia

  • Reported/Photo by: /
445 people like this