8275
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์"

ia

  • เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ให้ไปออกรายการอีสานวันนี้ ภายในรายการมีการสัมภาษณ์ถึงเรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์"ที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้พัฒนาประกาศสายพันธุ์และได้ รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ไก่ไทยที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้น ได้แก่ ไก่ไทยสายพันธุ์แก่นทอง เคเคยู50 (ขนสีอำพัน), ไก่ไทยสายพันธุ์สร้อยนิล เคเคยู50 (ลำตัวสีขาว ขนสร้อยคอสีดำ), ไก่ไทยสายพันธุ์สร้อยเพชร เคเคยุ50 (ลำตัวสีดำ ขนสร้อยคอสีขาว), ไก่ไทยสายพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู50 (ขนสีขาวตลอดทั้งตัว) โดยคุณสมบัติแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีความโดดเด่น แตกต่างกัน มีความทนร้อน ทนโรคต่างๆ เจริญเติบโตรวดเร็ว และยังสามารถเลี้ยงได้ตามพื้นที่ทั่วๆไป
    ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นนับว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองเกษตรกรที่มีความสนใจในเลี้ยงการเลี้ยงไก่ เป็นอาชีพ ให้มีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการนำไปเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงหลังบ้านไปจนถึงทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจากตลาดของไก่พื้นเมืองนั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่มาก เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงคำถามเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ 043-342407 หรือทาง facebook/ncabb ... [14/01/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
807 people like this