7482
ทีมงานข่าวเกษตร ช่อง 7 รุดถ่ายทำผลงานวิจัย มข.

ia

  • เมื่อระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 กรุงเทพ เดินทางมาผลิตรายการข่าว “เพื่อนเกษตร” ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. เมื่อระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 กรุงเทพ เดินทางมาผลิตรายการข่าว“เพื่อนเกษตร” ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. โดยทีมข่าวช่อง 7 ได้ให้ความสนใจเดินทางมาถ่ายทำรายการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 เรื่อง คือ ผลงานวิจัยเรื่องไก่พื้นเมืองชีพันธุ์ลูกผสม เลี้ยงงานโตเร็ว 55 วันก็ขายได้ โดย มี รศ. บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ให้สัมภาษณ์ในรายการ และผลงานที่ 2 คือ เรื่องไหมอีรี่ทนร้อน : มิติใหม่ของการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สู่อุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังคลารัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ และขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ “เพื่อนเกษตร ตอนไก่ชีพันธุ์ผสม” ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 556ในช่วงเวลาประมาณ 05.30 น. - 06.00 น. และ ตอน การพัฒนาไหมอีรี่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 05.30 น. - 06.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ... [09/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1020 people like this