6149
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ืืืืื พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน อ.ดร.รำไพ นามพิลา นายวัชชิระ สอนผา นายสมยศ มีทา และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้เข้าพบ พลตรี วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรแก่ศูนย์เรียนรู้ กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 โดยในการนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินการปลูกผักสวนครัว การปลูกมะนาว การเลี้ยงสัตว์ (หมู ไก่ วัว ปลา และกบ) ... Link [12/02/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
454 people like this