7450
รุดหน้าไปอีกขั้น โครงการ Pilot Research Farm

ia

  • โครงการ Pilot Research Farm เป็นโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดยจะมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ และบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการประชุมครั้งที่แล้ว ทุกฝ่ายเห็นชอบกับแผนการบริหารโครงการ และเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมกับคุณจันทร์ธนู และคุณกณพ สุจิฆระ ผู้บริหารของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าดูพื้นที่จัดตั้งฟาร์ม โดยได้ดูพื้นที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Pilot Research Farm ในขั้นต่อไป Pilot Research Farm เป็นโครงการจัดตั้งฟาร์มวิจัยครบวงจร ซึ่งใช้เป็นต้นแบบทั้งด้านการวิจัย ด้านการศึกษาการเกษตร ด้านการตลาด และเป็นสถานที่สำหรับฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย นับว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาการศึกษาการเกษตรที่ดีต่อไป ... [05/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
651 people like this