5945
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร นำโดย อ.ไกรเพชร เจริญศิริ หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อ.มะลิวรรณ วิเชษฐพงษ์ อ.วัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ อ.สุทิศา อารามพงษ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน สวนครัวยุคใหม่ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้นคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร ได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการปลูกมะนาวนอกฤดู ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
539 people like this