5798
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT ช่อง 11)

ia

  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT ช่อง 11) ในเรื่องของความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน การให้บริการแก่ผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ประโยชน์ที่ผู้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนจะได้รับ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ในเรื่องปลูกมะนาวนอกฤดู โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ... Link [23/02/2015]    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
410 people like this