6273
การฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม แหนมปลา

ia

  • ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sophal Lcikong และ Mr.Dy Piseth จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การแปรรูปอาหารจากปลา(ปลาส้ม แหนมปลา)" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 18 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญลงมือฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากปลาในครั้งนี้ด้วย ... Link [12/03/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
503 people like this