5576
การติดตาม ธนาคารไก่พื้นเมือง บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยฯ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข นักวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูลผู้ช่วยนักวิจัยฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองที่ทำไว้กับ เกษตรกรบ้านซับผุด และบ้านยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสอบถามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงในชนบทที่ได้ทำการส่งเสริมไว้นั้น ผลการลงพื้นที่ ได้พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1) นายพรชัย ดอนล่า อายุ 47 ปี ไก่พื้นเมืองที่ได้ไป จะเป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว มีการเจริญเติบโตที่ดีมาก สามารถแพร่ขยายได้ทั้งหมด 4 รุ่น ปัจจุบันมีไก่ทั้งหมด ประมาณ 20 กว่าตัว เนื่องจากทำการขายบ้างและนำไก่มาเป็นแหล่งโปรตีนให้กับครัวเรือน2) นายพนม พิมพ์ชนะ อายุ 53 ปี ไก่พื้นเมืองที่ได้ไป จะเป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว ไก่ที่ได้รับไปโตไว สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันไก่พื้นเมืองที่ได้รับไป แพร่พันธุ์ได้ 4 รุ่นได้ไก่พื้นเมือง 16 ตัว เนื่องจากมีปัญหาตรงที่ไก่พื้นเมืองที่รับไปไม่ค่อยฟักไข่ ซึ่งสาเหตุมาจากแม่ไก่ให้ไข่ปริมาณเยอะมาก ประมาณชุดละ 22-25 ฟอง ทำให้แม่ไก่ไม่สามารถฟักไข่(ให้ความร้อนกับไข่)ได้ไม่เพียงพอ ซึ่งทางนักวิจัยได้ให้ทางแก้โดยวิธี แยกไข่ที่ออกมาให้แม่ไก่ตัวอื่นช่วยกกไข่ จะสามารถแก้ไขในเรื่องนี้ได้ 3) นายบุญยัง คล่องแคล้ว อายุ 52 ปี ได้รับไก่พื้นเมืองจำนวน 4 ตัว เป็นตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 3 ตัว ไก่ที่ได้รับไปโตไว ไข่ดก เลี้ยงลูกเก่ง ปัจจุบันไก่ออกมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ไก่ที่แพร่ขยายออกมาได้ 30 ตัว สามารถนำมาเป็นแหล่งโปรตีนในครัวเรือนเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าการนำไก่พื้นเมืองไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะนำไปเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ส่วนในบางรายมีการนำไก่พื้นเมืองที่ได้ ออกนำขายเป็นรายได้ เกษตรกรสามารถนำความรู้เทคโนโลยีไปพัฒนาและปรับใช้ในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการนำไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

    สามารถรับชมวิดีทัศน์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kfWeg09A7_4 หรือเข้า www.youtube.com พิมพ์ ncab kku ... [13/03/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
461 people like this