7494
ณสมหมาย ศรีจันทร์ เกษตรจังหวัดนครพนม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ

ia

  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 คุณสมหมาย ศรีจันทร์ ได้เข้าพบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จะนำไปเลี้ยงในแปลงเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน กับเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนครพนม

    คุณสมหมาย ศรีจันทร์ เป็นผู้นำการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดนครพนม โดยการฝึกอบรมของคุณสมหมายนั้นจะนำเกษตรกรในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนมา 3 คน และทำการฝึกอบรมโดยให้แต่ละตัวแทนของอำเภอนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในอำเภอและในท้องถิ่นนั้นๆ ด้านคุณสมหมาย ศรีจันทร์ เองนั้นได้ทำเกษตรผสมผสานอยู่ในพื้นที่ไร่นาของตัวเอง โดยได้ปลูกข้าว ปลูกกล้วย ปลูกพืช ปลูกผักตามธรรมชาติ และได้สนใจเรื่องการเลี้ยงสัตว์ซึ่งไก่พื้นเมืองก็เป็นสัตว์ที่มีการเลี้ยงง่าย เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี ให้ผลผลิตที่รวดเร็ว โดยเฉพาะสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง)ที่มีลักษณะโตดี ไข่ดก อกกว้าง ก็จะให้ผลผลิตทั้งทางเนื้อและทางไข่ที่ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนซึ่งเหมาะสมกับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงทางด้านอาหารมาก ... [13/03/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
730 people like this