8211
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต 84 ปี รศ.ดร. กวี จุติกุล

ia

  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานมุฑิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 84 ปี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานสามารถติดต่อได้ที่สมาคมฯ เบอร์โทร. 043-202368, (มือถือ) 0885573762 ... [16/04/2015]
    ia

  • Reported/Photo by: สมาคมศิษย์เก่าฯ / สมาคมศิษย์เก่าฯ
866 people like this