9956
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ จาก บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นายวัชชิระ สอนผา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 6 in 1 รุ่น RSP-05 จาก บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนงานการเรียน การสอน งานวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน กล่าวว่า “ในเบื้องต้นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว จะนำไปใช้ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง ที่ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ สามารถใช้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ดังนั้น คณะฯ จะจัดเก็บไว้ที่หมวดพืชไร่ และบุคลากรที่ต้องการใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว” ... [30/04/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
1129 people like this