5656
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายวิชาญ ธรรมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้นำเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ คณะทันตแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
346 people like this