6196
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมวางหรีดเคารพสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ia

  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางหรีดเคารพสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/05/2015]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
534 people like this