5522
คณบดีนำผู้เชียวชาญด้านเคลือบเมล็ดพืชด้วยดีเอ็นเอและจุลินทรีย์จากประเทศแคนาดาเข้าเยี่ยมห้องปฎิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ia

  • วันนี้ (26 พฤษภาคม 2558) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Dr.Russell K. Hynes และภริยา จาก Saskatoon Research Center ประเทศ CANADA ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบเมล็ดพืชด้วยดีเอ็นเอและจุลินทรีย์, รศ.ดร.บุญมี ศิริ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต ... [26/05/2015]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: Woranuch M. / Animal Genomicsunit
374 people like this