7435
ศ.เมธา รับรางวัลนักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย

ia

  • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย มอบโดย ที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 9-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จัดหลักร่วมกับอีก 40 สถาบันทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 คน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ที่เคยได้รับในปี พ.ศ. 2555 ... [13/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ภาควิชาสัตวศาสตร์ / ภาควิชาสัตวศาสตร์
595 people like this