3381
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ia

  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนใกล้เคียงมีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งก่อนเริ่มงานมีกิจกรมการปั่นจักรยาน การแสดงศิลปะป้องกันตัว และทุกคนร่วมกันเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อแม่ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [12/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
375 people like this