7302
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้านให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง

ia

 • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้าน การปลูก การตลาด และวิธีป้องกันโรค โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น ประโยชน์ของข่าเหลือง การปลูก การบำรุงและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด วิธีการป้องกันและรักษาโรคเป็นต้น มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ข่าเป็นพืชอยู่ในวงศ์เดียวกับขมิ้นและขิง เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” อยู่ในวงศ์ขิง เป็นได้ทั้งเครื่องเทศและสมุนไพร จัดว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์ชั้นเยี่ยมอีกชนิดหนึ่ง ที่เป็นได้ทั้งอาหารและเครื่องเทศที่คนไทยนิยมใช้ โดยการนำลำต้นใต้ดินหรือเหง้าซึ่งมีอายุยืนยาว สามารถขุดมาใช้ได้ตลอดปี เป็นองค์ประกอบของอาหารใช้ได้หลายรูปแบบ เป็นเครื่องเทศดับกลิ่นความและให้กลิ่นหอมชวนรับประทาน นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้ว ข่ายังสามารถใช้ทำยาได้อีกไม่ว่าจะเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือก และด้วยการที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวถึง 0.04 เปอร์เซ็นต์ ข่าจึงถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางอีกด้วย

  ผู้ช่วยศาสตรารย์ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า “ข่าเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานให้ความสนใจ แต่ยังไม่ทราบแนวทางในการปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ การจัดการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ความรู้ในการปลูกข่าเหลืองแก่เกษตรกรผู้ปลูกข่า และเกษตรกรที่มีความสนใจ ได้รับรู้แนวทางการปลูกข่าที่ถูกต้อง และวิธีการป้องกันและรักษาโรค และได้เชิญผู้รับซื้อข่ามาแนะนำการตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกข่า เพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และผู้สนใจที่จะปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย” ... [26/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
697 people like this