4485
คณะครูและนักเรียนในโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา” เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน ในโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่ซีเมนต์ และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการขยายพันธุ์มะนาว และสาธิตการขยายพันธุ์มนะนาวโดยวิธีตอนกิ่ง และการนำกิ่งที่ตอนแล้วลงปลูกในกระถาง การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผลไม้และผักนานาชนิด ที่ปลูกในศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อีกด้วย ... [01/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
506 people like this