4557
ไหมอีรี่ มข. ฮ๊อตต่อเนื่อง รายการ “บางอ้อ” ช่อง 9 ถ่ายทำรายการ

ia

 • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 รายการโทรทัศน์สารคดีชื่อดังของ ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี “บางอ้อ” ได้มาบันทึกรายการ “งานวิจัยเพาะเห็ดถั่งเช่าด้วยไหมอีรี่” ที่กลุ่มวิจัย “การเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ และคณะผู้วิจัย จากสาขากีฏวิทยาและจากสาขาโรคพืชวิทยา เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยทางรายการฯ มีความสนใจในเรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าจากไหมอีรี่ที่ซึ่งอยู่ในความสนใจของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปอย่างมาก เห็ดถั่งเช่าที่กลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ดำเนินการวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวหนอนและดักแด้ไหมอีรี่ให้สูงขึ้น โดยนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) และเห็ดถั่งเช่าหิมะ (Cordyceps takaomontana) สายพันธุ์ท้องถิ่นอีสาน(ไอโซเลต มข.) ที่แยกได้จากแมลงในพื้นที่ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เห็ดถั่งเช่าสีทองมีสารออกฤทธิ์หลักคือ cordycepin, militarin และ adenin เป็นสมุนไพรจีนที่ยอมรับกันมานานแล้วว่าช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาว ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยการทำงานของไตได้ดีขึ้น ต่อต้านความแก่ และเป็นยาอายุวัฒนะ ส่วนถั่งเช่าหิมะนำมาบริโภค เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ช่วยในด้านความสวยงามของสตรี และบำรุงสุขภาพ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ กล่าวว่า “วิธีการเพาะเลี้ยงที่กลุ่มวิจัยฯได้ศึกษาคือ การใช้หนอนและดักแด้ไหมอีรี่เป็นวัสดุเพาะ รวมทั้งการใช้ธัญพืชผสม ในส่วนของสารออกฤทธิ์ cordycepin ของเห็ดถั่งเช่าสีทอง จากการเพาะเลี้ยงด้วยไหมอีรี่พบว่ามีปริมาณสูงถึงประมาณ 4.5% โดยน้ำหนัก สำหรับในเห็ดถั่งเช่าหิมะเพาะได้ดอกสีขาวครีมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและการใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าด้วยไหมอีรี่เป็นการรายงานทางวิชาการครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้นำเสนอในการประชุมวิชาการของกรมหม่อนไหม และในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Edible Insect to Feed the World” ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปีที่ผ่านมา และการประชุม Sky Food ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกันยายนปีนี้ ปัจจุบันเครือข่ายผู้ประกอบการที่ได้ผลิตเห็ดถั่งเช่า มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเช่น เห็ดถั่งเช่าสีทองแห้งราคาจำหน่ายในปัจจุบัน ตั้งแต่ 40,000-70,000 บาท/กก. ชาถั่งเช่าสีทอง 20 กรัม 1200-1800 บาท น้ำถั่งเช่าพร้อมดื่ม 70-90 บาท/ขวด(95 ซีซี) และถั่งเช่าแคปซูล 1000 บาท/50 แคปซูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และเทคนิคในการผลิต จากเดิมที่เกษตรกรนำเอาดักแด้ไหมอีรี่และหนอนไหมอีรี่ไปจำหน่ายเพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหาร และปรุงเป็นอาหารหลากหลายตำรับ ตามที่กลุ่มวิจัยฯ ได้จดอนุสิทธิบัตรไว้ไม่น้อยกว่า 12 ตำรับ นั้น ดักแด้ไหมอีรี่สดราคา 150 บาท/กก. และหนอนไหมอีรี่สดราคา 100 บาท/กก. ซึ่งหากนำไปเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของดักแด้และหนอนไหมอีรี่ได้เป็นอย่างดียิ่ง”

  ไหมอีรี่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย นำเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ.2517 ด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งไหมอีรี่ในประเทศไทยก็มีการค้นพบเช่นกัน ไหมอีรี่จัดเป็นไหมป่าชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตเส้นใยธรรมชาติได้โดยปราศจากการใช้สารเคมี นิยมเลี้ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะไหมอีรี่ในประเทศไทยกินใบมันสำปะหลังเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ ไหมอีรี่ยังเพาะเลี้ยงได้ดีคล้ายกับการเพาะเลี้ยงไหมบ้าน แต่ง่ายและประหยัดแรงงานกว่ามาก สามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี แข็งแรง ทนโรคทนแมลงศัตรู นอกจากนี้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การผลิตโปรตีนอินทรีย์ได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งมีโปรตีนสูง และเนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ทำให้ไหมอีรี่ประสบปัญหาในการติดโรคและตายเพราะความร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมวิจัยจึงได้ร่วมกันพัฒนาวิจัยปรับปรุงเทคนิคในการเพาะเลี้ยงให้ได้ไหมอีรี่ที่สามารถทนร้อนมากได้ อีกทั้งได้พัฒนาเทคนิคให้ได้ขนาดของรังไหมที่ใหญ่ขึ้น เป็นไหมจัมโบ้ และนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมชาวบ้านให้สามารถเลี้ยงได้อย่างดีและเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า “เจ” สำหรับการแปรรูปที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น คือ ดักแด้ไหมอีรี่(แซบ มข.)และหนอนไหม (ด่วน มข.) การนำรังไหมและวัสดุเหลือทิ้ง (น้ำต้มกาวไหม)มาทำเครื่องสำอาง การทำปุ๋ย โดยเฉพาะเสื้อผ้าไหมอีรี่ที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากผ้าไหมทั่วไป กล่าวคือ ผ้าไหมอีรี่มีลักษณะเนื้อผ้าคล้ายผ้าฝ้ายแต่มีความแวววาวคล้ายไหม เมื่อนำไปสวมใส่ในหน้าร้อนจะระบายอากาศได้ดี ขณะที่ในหน้าหนาวก็จะให้ความอบอุ่นได้อย่างดี ซึ่งการนำเสนอในรายการ “บางอ้อ” ครั้งนี้เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าจากหนอนและดักแด้ไหมอีรี่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม–สูง โดยจะมีการนำเสนอและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจรชนิดไม่มีเศษเหลือทิ้ง (Zero Waste) รวมทั้งเป็น “Circular Economy” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

  รายการ “บางอ้อ” ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ดำเนินรายการโดยคุณหนุ่ม คงกะพัน แสงสุริยะ เป็นรายการโทรทัศน์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ชม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาระแง่คิด กระตุ้นให้เกิดคำถาม ร่วมใช้ปัญญาในการค้นหาคำตอบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมโทรทัศน์ทั่วประเทศ ซึ่งรายการบางอ้อที่ได้ถ่ายทำในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 จะออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.30 – 14.00 น. ... [15/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
546 people like this