5135
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือโครงการปิดทองหลังพระ ผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรจากองค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพ

ia

  • ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารของคณะเกษตรศาสสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา, รศ.ดร.เพ้ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ดร.จีรสัฒน์ สนิทชน และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้พาคณะบุคลากรโครงการปิดทองหลังพระเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข ได้เข้าไปส่งเสริมการสร้างอาชีพในหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากที่เข้าเยี่ยมชม คณะบุคลากรดังกล่าวจะดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินการฝึกอบรม และทดลองทำจริงในพื้นที่ต้องตนเองต่อไปในอนาคต ... [23/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
526 people like this