1082
คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ด้วย ... [19/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
166 people like this