1592
คณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารมขลงนามความร่วมมือกับ The University of Georgia

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นำทีมผู้บริหาร รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ หาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU และเจรจาความร่วมมือกับ University of Georgia สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความร่วมมือกับ มข. มายาวนาน โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ และขยายความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์ ไปยังคณะเทคโนฯ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และ รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้วย ... [20/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี /
227 people like this