1992
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

ia

  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่อง จิ้งหรีดแปรรูป ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ซึ่งผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดแปรรูป มีจำหน่ายที่ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รัชฎาวรรณ วัฒนสุข / รัชฎาวรรณ วัฒนสุข
322 people like this