987
บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อย่างคึกคัก ซึ่งมีบุคลากรมาใช้สิทธิ์เสนอชื่อในครั้งนี้ถึง 91.82% ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/06/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
180 people like this