3090
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเทศเวียดนาม

ia

 • ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ได้เดินทางไปประเทศน์เวียดนาม เพื่อปฏิบัติภารกิจการติดตามและนิเทศงานนักศึกษาสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการ ‘สหกิจศึกษาอาเซียน’ ณ บริษัท Khanh Bich Fresh Strawberry Co., Ltd. (Dasada Blossom) เมือง Da Lat จังหวัด Lam Dong ประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 4 เดือน นักศึกษาพืชสวนชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย นางสาววรรนิศา พรหมศรี นางสาววันนิสา ยาระงับ และ นางสาวจาณุวรรณ หอทอง ซึ่งนักศึกษาทั้งสามคน ได้รับการปฏิบัติงานเป็น นักการเกษตร ด้านการผลิตเบญจมาศตัดดอก สำหรับส่งออกไปยัง ประเทศญี่ปุ่น และมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม เพิ่มเติมจาก พนักงานบริษัท ตลอดจน เพื่อนคนงานชาวเวียดนาม

  บริษัทดาษดา บลอสซั่ม ภายใต้การดำเนินงานในนาม บริษัท Khanh Bich Fresh Strawberry Co., Ltd. ได้เริ่มทำการผลิตดอกไม้ เช่น เบญจมาศ (Chrysanthemum) แบบดอกช่อ (spray type) ที่เมืองดาลัด (Da Lat) จังหวัด แลมดอง (Lam Dong) มานานกว่า 5 ปี ด้วยเทคโนโลยีโรงเรือง ตลอดจนการจัดการที่ทันสมัย สามารถควบคุม และสั่งการสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอกในพืชได้ สำหรับสายพันธุ์เบญจมาศที่ผลิตเพื่อส่งออก เช่น พันธุ์ celebrate ดอกสีเหลือง พันธุ์ Rhihana ดอกสีชมพู และพันธุ์ Radost ดอกสีขาว เป็นต้น นักศึกษาได้เรียนรู้ การจัดการแปลงแม่พันธุ์ (Mother plant) การเก็บยอดแม่พันธุ์เพื่อใช้ปลูก การปลูกเลี้ยง และดูแลรักษา โปรแกรมการให้ปุ๋ย การเปิดไฟคั่นช่วงกลางคืนเพื่อเร่งการสร้างตาดอก ตลอดจนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการยืดอายุการปักแจกันดอกเบญจมาศ การคัดเกรด และการบรรจุหีบห่อ ก่อนส่งไปจำหน่ายทางเรือ ไปยังประเทศปลายทาง

  ที่เมืองดาลัด ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง โอบล้อมด้วยภูเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส จึงเหมาะแก่การผลิตไม้ดอกเมืองหนาว เช่น กุหลาบ (rose) เบญจมาศ (chrysanthemum) กล้วยไม้ฟาแลน็อปซีส (phaleanopsis) ดอกไฮเดรนเยีย (hydrangea) และดอกลิลี่ (lily) เป็นต้น ตลอดจน ดาลัด ยังเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนนิยมมาสร้างบ้านพักสำหรับตากอากาศมาตั้งแต่สมัยที่ เวียดนาม ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ปัจจุบันเมืองดาลัด ถือเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกและไม้ประดับที่สำคัญของประเทศเวียดนาม และผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเต็มไปด้วยโรงแรม และรีสอร์ท สไตล์ฝรั่งเศส มีกลิ่นอายความเป็นยุโรป จึงได้ชื่อว่าเป็น ‘Paris of Asia’

  การไปนิเทศงานในครั้งนี้ อ.ดร. ภาณุพล ยังได้ปรึกษาหารความร่วมมือกับ คุณเทิดศักดิ์ สีน้ำเงิน ผู้จัดการฟาร์ม และ คุณเชาวลิต มหาทุมะรัตน์ ที่ปรึกษาบริษัทดาษดา แกลลอรี่ อดีตผู้จัดการฝ่ายวิชาการ กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย และกรรมการราชบัณฑิตด้านปิโตรเคมี ในการรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าฝึกงานสหกิจ ณ ประเทศเวียดนาม ในภาคการศึกษาถัดไปด้วย อีกทั้งยังอาจพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ในการทำข้อตกลงร่วมรับทุนโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการผลิตไม้ตัดดอก และไม้ดอกกระถาง เช่น หน้าวัว กล้วยไม้ฟาแลน็อปซีส และดอกเยอบีร่า จากบริษัทดาษดา บลอสซั่ม จ. ปราจีนบุรี เพิ่มเติมในอนาคต ... [13/10/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
387 people like this