1089
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย

ia

  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ภาณุพล หงษ์ภักดี และ อาจารย์สมพงศ์ จันทร์แก้ว ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/10/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
176 people like this