1204
คณะเกษตรฯ มข. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร “เกษตรอาลัย ถวายไท้ องค์ภูมิพล” ณ สำนักงานคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัย และเชิญชวนผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที หลังจากนั้นเป็นการลงนามแสดงความอาลัย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ... [21/10/2016]





    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
192 people like this