858
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน

ia

  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/11/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
129 people like this