917
คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยคุณวราพรรณ โสมัจฉา เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียน Resume การสมัครและสัมภาษณ์งาน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 247 คน ณ ห้อง7013 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/11/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค / กรรณิการ์, สมโชค
176 people like this