1520
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Yunnan Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน

ia

  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ให้การต้อนรับ นักวิจัยจาก Yunnan Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof. Yang Wanlin Deputy director of Institute of Agro-Food Science and technology, Yunnan Academy of Agricultural Sciences ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมถึงอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ Prof. barbabra Professor จาก Institute of Plant pathology, Yunnan Academy of Agricultural Sciences ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชี่ยวชาญทางด้านโรคพืชวิทยา Dr. Chen Xiuhua นักวิจัยจาก Institute of Food Crop, Yunnan Academy of Agricultural Sciences และ Dr. Bi Yaqi นักวิจัยจาก Institute of Food Crop, Yunnan Academy of Agricultural Sciences ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ในการนี้ได้มีการหารือถึงการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน นักศึกษา นักวิจัย ในอนาคตอีกด้วย ... [01/12/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
256 people like this