723
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการทำ Double degree program สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [16/01/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
164 people like this
...