461
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุน การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ขอนแก่น นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ พร้อมคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 จำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/01/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
78 people like this