469
คณะเกษตรฯ มข. จัดงาน ร้อยวัน ร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพระมิ่งขวัญเกษตรไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ร้อยวัน ร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพระมิ่งขวัญเกษตรไทย” พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน และเป็นการแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/01/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
95 people like this