681
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยนาง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยนาง จ.ตรัง นำโดย นายชรินทร์ ชูแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้เรียนรู้หลักการ วิธีการจากประสบการณ์จริงของหน่วยงานอื่นที่ประสบความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการมูลสัตว์เพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน และสารมารนำมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ... [02/02/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
149 people like this