1053
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560

ia

  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 ณ ชินนาม่อนรีสอร์ท เกาะหมาก จ.ตราด ... [07/06/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยบริหารการวิจัย / หน่วยบริหารการวิจัย
158 people like this