613
โครงการโคขุนเพศผู้ ทำอาหารTMR แบบบูรณาการ

ia

  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมอาหาร และขั้นตอนการหมัก ณ บ้าน นายบุญมี มาหนองค้า บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [04/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: แตงโม / แตงโม
102 people like this