359
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มข. เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะ เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล ณ ห้อง ประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้บรรยายในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูล E-Workload (ภาระงานอาจารย์) S-Workload (ภาระงานสายสนับสนุน) และระบบฐานข้อมูล Project Follow up (ติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อีกด้วย ... [11/07/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
65 people like this