599
โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ โดยวัคซีนมีสรรพคุณคือฉีดป้องกันโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ สำหรับสัตว์ปีก วิธีการใช้คือใช้สำหรับฉีดสัตว์ที่มีอายุครั้งแรก 8-12 สัปดาห์(ซึ่งได้ทำไปแล้วก่อนส่งมอบไก่ให้กับเกษตรกร) โดยครั้งนี้จะฉีดกระตุ้นภายหลัง ฉีดครั้งแรก 4 สัปดาห์ และฉีดซ้ำทุกๆ 3 เดือน มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61 ราย พร้อมทั้งทำการสอบถามข้อมูล สาเหตุหรือปัญหาในการเลี้ยง ให้คำแนะนำ หลังจากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานและได้ทำการวางแผนดำเนินงานในครั้งถัดไปกับทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [24/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: แตงโม / แตงโม ปุ๊ โหน่ง
107 people like this