738
โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องกันโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ เมื่อไก่ได้รับวัคซีนแล้วไก่จะมีความคุ้มโรคทั้งสองหลังรับวัคซีน 2 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 3 เดือน หลังจากได้ให้วัคซีนเสร็จแล้วนั้นได้ทำการชั่งน้ำหนักไก่ เพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตของไก่ และส่งมอบปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 2 ได้แก่ อาหาร 5 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61 ราย จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานและได้ทำการวางแผนดำเนินงานในครั้งถัดไปกับทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [04/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / ปุ๊/แตงโม
118 people like this