1110
มุฑิตาจิต รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ia

  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ ในช่วงเช้าตามความตั้งใจของอาจารย์ประภัสสร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินพร้อมทั้งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นในช่วงเที่ยงได้จัดกิจกรรมให้ลูกศิษย์ได้แสดงมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ประภัสสร พร้อมทั้งยังมีการแสดงและมอบของที่ระลึก ... [30/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: Paisarn Eakawat / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงานหน่วย 1
148 people like this