333
คณะเกษตรฯ มข. ปลูกต้นดาวเรือง และทานตะวัน รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร นายเชาวลิต สีลาดเลา นายสมโชค เพ็งลี และนักศึกษาสาขาพืชสวน ร่วมใจกันปลูก ปลูกต้นดาวเรือง และทานตะวัน รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลง 1 หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สาขาพืชสวนจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง และทานตะวัน ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการถวายอาลัยในช่วงพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 อีกด้วย ... [20/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
69 people like this
...