308
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

ia

  • ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ

    ซึ่งในงานนี้มีการนำผลงาน งานวิจัยมานำเสนอใน 7 กลุ่มเรื่องวิจัยตามกรอบยุทธ์ศาสตร์การวิจัยระยะ 20 ปี ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการแพทย์ งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลัง งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยทางเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผลงานการวิจัยหัวข้อเรื่อง ธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบท (Thai Native Chicken Bank for Rural Development) ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สจี กัณหาเรียง พร้อมคณะ ได้นำผลิตพันธุ์ไก่พื้นเมือง และไข่ ที่มี low Uric เนื้อหนา แน่น นุ่ม อุดมไปด้วยวิตามิน มาให้ลองชิมและให้คำแนะนำให้กับผู้ที่สนใจตลอดการจัดงานอีกด้วย ... [28/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมิตานัน มิสงอน / อารีย์ ไกรสูรย์
58 people like this