563
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ พริกบดแผ่นอเนกประสงค์

ia

 • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ พริกแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท อุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายพรศักดิ์ ศักดิ์สุจริต ประธานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสักขีพยาน ณ ห้องชวนชม สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาพันธุ์พริกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพริก “พริกบดแผ่นอเนกประสงค์” เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในครั้งนี้ขึ้น

  “พริกบดแผ่นอเนกประสงค์” มีลักษณะเป็นพริกบด ที่มีสีแดงเข้ม ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และสารอะฟลาทอกซิน สะดวกต่อการนำไปปรุงอาหาร เก็บรักษาได้นาน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความโดดเด่น สะดวกและเหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์ของคนยุคใหม่ เพราะสามารถควบคุมปริมาณและรสชาติความเผ็ดได้ตามต้องการ ... [29/09/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
85 people like this