611
ส่งมอบโคขุนเพศผู้รอบที่ 2 ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้มอบหมายให้คณะดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 6 ตัว และส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก พลั่ว ถังใส่อาหารTMR เป็นต้น พร้อมอธิบายวิธีการให้อาหาร ปริมาณการให้อาหารโคขุน ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารหมัก TMR เพิ่มเติม และวัดขนาดรอบอกของโค เพื่อเป็นข้อมูลการเจริญเติบโตต่อไป เกษตรกรที่ได้รับมอบโคขุนในรอบนี้ ได้แก่ นายบุญมี มาหนองค้า จำนวน 1 ตัว ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางบุญเรือง พันธะไหล จำนวน 2 ตัว ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 5 บ้านหนองผือ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และนางสุพัฒน์ ว่องไว จำนวน 3 ตัว ณ บ้านเลขที่ 162 หมู่ 6 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [16/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
115 people like this