294
คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วย ... [03/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
47 people like this